ഡോ. പല്‍പ്പുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ പഠനം

ഡോ. പല്‍പ്പുവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ പഠനം
സി.ആര്‍.കേശവന്‍ വൈദ്യര്‍ എഴുതിയ പല്‍പ്പു മുതല്‍ മുണ്ടശ്ശേരി വരെ എന്ന കൃതിയില്‍ പറയുന്നു:
പേട്ടയില്‍ രാമന്‍പിള്ള ആശാന്റെ കുടിപ്പള്ളൊക്കൂടത്തില്‍ നിന്നും നിലത്തെഴുത്തു പഠിച്ചു. അപ്പൊഴേക്കും കുടുംബം പാപ്പരായി.ഫെര്‍ണാണ്ടസ്‌ എന്ന സായിപ്പിന്റെ അടുക്കല്‍ ഇങ്ങ്ലീഷ്‌ പഠിക്കാന്‍ പൊയിരുന്ന പല്‍പ്പുവിനു പ്രതിമാസം നാലുചക്രം ഫീസ്‌ കൊടുക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നു.പണകാരനായ അമ്മവന്‍ സഹായിച്ചില്ല.ഒരു ദിവസം അമാാവന്‍ തേങ്ങ ഇടുവിക്കുമ്പോള്‍ തെങ്ങില്‍ ചുവട്ടില്‍ നിന്നും മാറാത്ര് പല്‍പ്പു ഒന്നുകില്‍ അമ്മവന്‍ തലയില്‍ തേങ്ങാ ഇട്ടു തന്നെ കൊല്ലണം.അല്ലെങ്കില്‍ ഫീസിനുള്ള പണം തരണം എന്നു പറഞ്ഞു.അമ്മാവന്‍ ഏഴു രൂപ കൊടുത്തു(പേജ്‌ 18)
എന്നാല്‍ ഈ. കെ സുഗതന്‍ എഴുതിയ തൈക്കട്‌ അയ്യ ഗുരുവില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു കാണുക(പുറം148)
പേട്ടയ്‌ല്‌ നെടുങ്ങോട്‌ എന്ന നിര്‍ധന ഈഴവ കുടുംബത്തിലെ പപ്പു എന്ന ബാലനു പ്രതിമാസ ഫ്ഹീസ്സായ നാലു ചക്രം(14 പൈസക്കു തുല്യം) കൊടുക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഫാതെ പെട്ട ഫെര്‍നാണ്ഡസ്സിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന തൈക്കാട്‌ അയ്യാ സ്വാമികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പപ്പുവിനെ അദ്ദേഹം സൗജന്യമായാണു പഠിപ്പിച്ചത്‌.പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള പണവും കൊടുത്തു.
സ്രീനാരയണഗുരുവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന ശിവരാജയോഗി തൈക്കാട്‌ അയ്യാസ്വാമികളുടെ സേവനം കേശവന്‍ വൈദ്യരും തമസ്കരിക്കാരിച്ചതു കാണുക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )


%d bloggers like this: